Bezpieczeństwo produktów

 

Możliwe niebezpieczeństwo porażenia prądem dla użytkowników:
Wycofanie z obrotu hubów USB Goobay®

Dotyczy:
Hub USB Goobay® SuperSpeed, 7 portów, z zasilaczem, numer artykułu: 67836
Hub USB Goobay® SuperSpeed, 9 portów, z zasilaczem, numer artykułu: 67834

Ze względów bezpieczeństwa huby USB Goobay® o numerach artykułu 67836 i 67834 zostają natychmiast wycofane z obrotu. W ramach badania metrologicznego stwierdzono, że zasilacze wchodzące w zakres dostawy powyższych produktów nie spełniają wymogów dyrektywy niskonapięciowej normy CE. W niekorzystnych okolicznościach istnieje niebezpieczeństwo porażenia użytkowników prądem elektrycznym. Nie wolno kontynuować użytkowania produktów!

Mimo, że do dzisiaj nie jest znany żaden przypadek wystąpienia szkód, prosimy naszych klientów o natychmiastowy zwrot wymienionych produktów. Prosimy sprawdzić stany magazynowe artykułów: hub USB Goobay SuperSpeed, 7 portów, numer artykułu 67836 oraz hub USB Goobay SuperSpeed, 9 portów, numer artykułu 67834 i niezwłocznie zaprzestać sprzedaży powyższych produktów.

W sprawie zwrotu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail wentronic-rueckruf@wentronic.com.

Przepraszamy za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

 


 

SKROSS – wycofanie produktów z rynku (71010/73561)

Firma WorldConnect AG stwierdziła, że w adapterach podróżnych „SKROSS® Europe to UK” i „SKROSS® Combo World to UK” z konkretnych serii produkcyjnych w niezwykle rzadkich przypadkach może występować wada fabryczna (reklamacje zgłoszono w związku z 0,002% wszystkich sprzedanych adapterów „Europe to UK”). Chodzi tu o wtyk kontaktowy, który przy wyciąganiu może się poluzować i zostać w gnieździe. Może to stanowić zagrożenie przez możliwe porażenie prądem elektrycznym, jeśli wtyk kontaktowy będzie wyciągany z gniazda gołymi palcami lub za pomocą nieodpowiednich narzędzi. Przypadki odniesienia obrażeń nie są nam znane. Wada ta dotyczy wyłącznie adapterów „SKROSS® Europe to UK” o numerze artykułu firmy WorldConnect AG 1.500207 lub 1.500207-1 oraz „SKROSS® Combo World to UK” o numerze artykułu firmy WorldConnect AG 1.500208, wyprodukowanych w tygodniach produkcyjnych 34–49 w 2013 r., o kodzie produkcyjnym od „1334” do „1349” włącznie. Firma WorldConnect AG traktuje bezpieczeństwo klientów priorytetowo. Dlatego z własnej inicjatywy zdecydowaliśmy się na wymianę wszystkich adapterów z podanych serii na nowe urządzenia.

 


 

Ważna informacja na temat produktów!

Ze względów bezpieczeństwa wycofujemy z rynku wymienione niżej produkty:

Artykuł 30427 – źródło światła LED G9 Ambient 360° 150LM 
Artykuł 30428 – źródło światła LED G9 Classic 360° 160LM
Artykuł 30429 – źródło światła LED G9 Daylight 360° 155LM

Aby zarówno naszym klientom, jak i nam samym zaoszczędzić nieprzyjemności, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 

  1. Należy zaprzestać sprzedaży wymienionych produktów
  2. Towar z magazynu należy odesłać firmie Wentronic w celu otrzymania noty uznaniowej. Odsyłane artykuły należy opatrzyć następującą adnotacją: Akcja wycofania z rynku – „źródła światła LED G9 seria I; 30427, 30428, 30429”

 

Po odesłaniu towaru klient otrzyma notę uznaniową obejmującą wspomniane artykuły. Prosimy o złożenie u nas nowego zamówienia na artykuły na wymianę. Jako produkty zastępcze możemy zaoferować klientom następujące źródła światła LED G9:

30462 – źródło światła LED G9 Ambient II 360° 210LM 
30461 – źródło światła LED G9 Daylight II 360° 220LM

 


 

Deklaracja zgodnosci UE

W deklaracji zgodnosci UE producent lub, jesli znajduje sie poza UE, jego upowazniony przedstawiciel lub zarejestrowany w UE importer / quasi-producent potwierdza, ze kazdy produkt wprowadzany przez niego do obrotu spelnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa zawarte we wszystkich odpowiednich dyrektywach europejskich, Jest z nimi zgodny. Deklaracja zgodnosci UE jest podstawa oznakowania CE podczas stosowania dyrektyw CE.

W firmie Wentronic znajdziesz deklaracje zgodnosci UE kazdego artykulu, wpisujac w wyszukiwaniu odpowiedni numer artykulu lub nazwe produktu. Dokument znajduje sie pod opisem przedmiotu w obszarze Pobieranie.

 

ostatnio oglądane artykuły