Pomoc i zwroty Procedura

 

Realizacja zwrotów

 

Nasze produkty są regularnie poddawane starannym kontrolom jakości. Jeśli jednak któryś z artykułów nie spełnia oczekiwań klienta, bez zbędnych formalności przyjmujemy oczywiście zwrot towaru.

Aby zadbać o szybki i nieskomplikowany proces zwrotu, należy przestrzegać następujących zasad:

Zwroty mogą być realizowane wyłącznie na podstawie wypełnionego formularza zwrotu, który można znaleźć tutaj.

W sytuacjach objętych gwarancją lub w przypadku dostawy towaru innego niż zamówiony na terenie Niemiec pokrywamy oczywiście koszty zwrotu towaru. Prosimy o przesłanie całkowicie wypełnionego formularza zwrotu. Wówczas zajmiemy się odbiorem i poinformujemy o dalszych kwestiach.

W przypadku pytań dotyczących zwrotów prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres service@wentronic.com. Chętnie zajmiemy się każdą sprawą!

 


 

Gwarancja i rękojmia

 

Gwarancja jest udzielana przez producenta i stanowi jego dobrowolne świadczenie. Długość okresu obowiązywania gwarancji jest więc różna. Przypadek objęty gwarancją musi wystąpić w trakcie tego okresu.

Rękojmia jest narzucona sprzedawcy przez ustawodawcę i w przypadku kupna nowych towarów konsumpcyjnych obowiązuje przez 24 miesiące.

Ustawowa rękojmia jest stosowana tylko wtedy, gdy zgłaszana w danym przypadku wada istniała już w chwili przeniesienia ryzyka (dostarczenia przedmiotu kupna). Obowiązek udowodnienia takiego stanu rzeczy leży po stronie nabywcy. Jeśli w przypadku kupna towaru konsumpcyjnego wada wystąpi w ciągu pierwszych 6 miesięcy od przejścia ryzyka, wówczas zgodnie z ustawą przyjmuje się z korzyścią dla nabywcy (jeśli jest on konsumentem), że wada ta istniała już w chwili przejścia ryzyka.

 

ostatnio oglądane artykuły